Valikko

Johtajaverkostot

Tampereen kauppakamari tarjoaa pirkanmaalaisille johtajille tavoitteellisia ja teemoitettuja foorumeita verkostoitumiseen ja oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Johtajaverkostojen käytännön toiminta muodostuu yhteisten haasteiden jakamisesta sekä uudenlaisten ratkaisujen rakentamisesta vertaisverkoston kesken. Verkostojen toiminta perustuu ehdottomaan avoimuuteen ja luottamukseen.

Konsepti jokaiselle Johtajaverkostolle on sama. Jokaiseen verkostoon otetaan mukaan 8-12 osallistujaa. Ohjelma koostuu kuudesta tapaamisesta, joiden lopullinen sisältö rakentuu ensimmäisessä tapaamisessa, osallistujien itse määrittelemien yhteisten haasteiden mukaisesti.

Fasilitaattori rakentaa yhdessä ryhmän kanssa aikataulun ja ohjelman, jota täydennetään sparrausjoukoilla ja asiantuntijoilla tarpeen mukaan. Ryhmän tapaamisille sekä jokaiselle osallistujalle asetetaan omat tavoitteet, joiden etenemistä seurataan ohjelman edetessä. Ryhmän tapaamiset rakentuvat ennalta sovittujen aiheiden ympärille, suunnitellusti mutta vapaamuotoisesti keskustellen.

Johtajaverkoston osallistumismaksu on jäsenyrityksille 1200 € + alv sisältäen ohjelman sisällön, fasilitaattorin, asiantuntijavierailut, koko ohjelman kattavan tuen sekä tapaamisten dokumentoinnin. Normaalihinta on 1800 € + alv.

Lue lisää tai ilmoittaudu mukaan:

Esimiesverkosto 2016 (käynnistyy 30.9.2016)

***********************************************************
Lisätietoa Johtajaverkostoista/ Contact information:
Sari Ruottinen
Mobile: +358 45-104 7173
Email: sari.ruottinen@tampereenkauppakamari.fi