Valikko

HHJ-kokonaisuus

 

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kokonaisuus

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Puolipäiväinen HHJ-johdanto hallitustyöhön -koulutus sisältää tiiviin kokonaisuuden pk-yrityksen hallituksen tehtävistä, toiminnasta ja vastuista. Sisältönä on myös osakeyhtiöiden hallitustyöskentely yleisesti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista, sillä toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. HHJ-puheenjohtajakurssi on kestoltaan puolitoista päivää.

Alla Helsingin seudun kauppakamarin ja Hämeen kauppakamarin tuottama video HHJ:stä.

HHJ-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssi kestää neljä iltapäivää, joiden lisäksi on ryhmätyö ja kirja. Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.

Tuoreita HHJ-kurssitodistuksen saaneita

 

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä ja siihen saa osallistua HHJ-kurssin suorittaneet. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimitystä.

HHJ-tutkintopäivä Tampereella

 

HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin suorittaneille järjestetään yhteinen valtakunnallinen HHJ-alumniseminaari vuosittain Tampereella. Seminaarissa osallistujat verkostoituvat ja päivittävät tietojaan hallitustyöskentelystä. Kauppakamarit järjestävät myös HHJ-alumnitapaamisia HHJ-kurssin suorittaneille.­­­

HHJ-alumniseminaaripäivä Tampereella

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.hhj.fi

HHJ-koulutuskokonaisuus esitellään tiivistetysti valtakunnallisessa HHJ-esitteessä: