Valikko

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kauppakamari?
Kauppakamarit ovat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviä alueellisia organisaatioita. Suomessa toimii 19 kauppakamaria. Ne edustavat kaiken kokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta. Valtakunnallisena katto-organisaationa toimii Keskuskauppakamari, mutta kaikki 19 kauppakamaria ovat itsenäisiä ja toteuttavat edunvalvontatyötänsä omista ja alueidensa lähtökohdista. Kauppakamarit edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta. Kauppakamarit tarjoavat myös koulutusta, lakiasiainneuvontaa ja kansainvälistymispalveluja sekä verkostoitumismahdollisuuksia yrityksille. Useimmat kauppakamarit julkaisevat toiminta-alueensa talouteen liittyvää materiaalia ja tilastoja.

Kauppakamareiden toiminta perustuu kauppakamarilakiin (2002/878). Kauppakamareille laissa osoitettuja julkisia tehtäviä on ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen. Virallisia, kauppakamarilain mukaisia Keskuskauppakamarin jäsenenä olevia kauppakamareita on 19. Suomessa on myös erilaisia teemoja painottavia yhdistyksiä, kuten esimerkiksi Suomalais-Venäläinen kauppakamari tai Nuorkauppakamari, jotka eivät ole virallisia kauppakamareita.

Mitä eroa on kauppakamarilla ja nuorkauppakamarilla?
Nuorkauppakamari on nuorten, alle 40-vuotiaiden kehittämis- ja kontaktiverkosto joka antaa mm. johtamiskoulutusta jäsenilleen. Kauppakamareilla ja Nuorkauppakamareilla ei ole nimestään huolimatta varsinaisesti toiminnallista yhteyttä. Kauppakamarit ja nuorkauppakamarit tekevät kuitenkin paljon yhteistyötä esimerkiksi nuorten yrittäjien esilletuomisessa. Nuorkauppakamarin edustajia on usein mukana kauppakamarin valiokunnissa.

Mitä eroa on kauppakamarilla ja yrittäjäjärjestöllä?
Kauppakamareilla ja yrittäjäyhdistyksillä on paljon yhteistä, mutta myös tiettyjä painotuseroja. Tiivistäen voidaan todeta, että kauppakamarit keskittyvät yrityksiin ja elinkeinoelämään, yrittäjäjärjestöt itse yrittäjään. Kauppakamarien toiminnassa painottuu alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen elinkeinoelämän hyväksi. Kauppakamarit ja yrittäjäyhdistykset tekevät yhteistyötä molemmille tärkeissä edunvalvontakysymyksissä.

Onko kauppakamari salaseura?
Kauppakamari on kauppakamarilain mukainen yritysten jäsenyhteisö, joka pyrkii toiminnallaan parantamaan toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja hoitaa sille määrättyjä julkisia tehtäviä. Kauppakamarin jäseneksi hyväksytään jäsenmaksua vastaan kaikki halukkaat yritykset ja yhteisöt. Jäsenhakemuksen voit täyttää täällä.

Kuka rahoittaa kauppakamaritoimintaa?
Kauppakamaritoiminta rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenmaksuvaroin. Muita tuloja kauppakamarit saavat järjestämistään koulutuksista ja asiakirjojen myöntämisestä. Kauppakamari ei ota vastaan rahoitettuja edunvalvontatoimeksiantoja.

Palveleeko kauppakamari vain jäseniään?
Kauppakamari pyrkii toiminnallaan kehittämään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä mahdollisimman laaja-alaisesti, toimialasta tai yrityskoosta riippumatta. Kauppakamari edistää koko alueensa liike-elämän asioita riippumatta onko yritys jäsen vai ei. Kaikki kauppakamarin julkiset palvelut ja myös maksulliset palvelut ovat kaikkien saatavilla. Kauppakamari tarjoaa kuitenkin jäsenilleen merkittäviä etuja. Esimerkiksi jäsenenä saat kauppakamarin koulutuspalvelut jäsenetuhintaan. Lisätietoja jäseneduista

 
Keitä kauppakamariin kuuluu? 
Tampereen kauppakamariin kuuluu yli 2 000 yritys- ja yhteisöjäsentä. Yrityksiä on kaiken kokoisia ja kaikilta toimialoilta. Toimialoittain eniten yrityksiä on palvelu- ja teollisuussektoreilta. Yli puolet yritysjäsenistä on alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Kauppakamarin jäsenverkostoon kuuluvat yritysten lisäksi keskeisimpiä pirkanmaalaisia viranomaisorganisaatioita, alueemme yliopistot ja muut merkittävät oppilaitokset sekä esimerkiksi monet kunnat ja kuntien elinkeinoyhtiöt. Tampereen kauppakamarin jäsenluettelo

Kuinka aktivoitua kauppakamaritoiminnassa?
Parhaan hyödyn kauppakamaritoiminnasta saat liittymällä jäseneksi ja osallistumalla aktiivisesti kauppakamarin järjestämiin jäsentapahtumiin ja koulutuksiin. Vastaamalla kauppakamarin kyselyihin ja tiedonkeruuseen saat äänesi välittömästi kuuluviin ja tulokset heti käyttöön. Valiokuntatyöskentely on myös hyvä tapa aktiiviseen vaikuttamiseen. On hyvä kuitenkin muistaa, että valiokuntapaikkoja on rajoitetusti. Lisätietoja kunkin valiokunnan tilanteesta antavat valiokuntien sihteerit.

Valiokunnat