Valikko

Kampuskamari

Kampuskamari – teorian ja käytännön kasvualusta

Kampuskamari yhdistää suuren määrän kauppatieteiden opintojaksoja ja palvelumuotoja Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten liiketoiminnan kehittämistarpeisiin.

Jäsenyrityksillä on nyt erinomainen mahdollisuus saada kauppatieteiden opiskelijoiden tuoreita näkökulmia esimerkiksi asiakkuuksien kehittämiseen, kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen, työhyvinvointiin ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. 

Kampuskamari rakentuu kahdelle yhteistyön tavalle:

a) Harjoitustyöt: kauppatieteiden opiskelijaryhmä tulee toteuttamaan yritykseenne harjoitustyön opintojakson teemaan liittyen.

b) Yritysvierailut: opintojaksolle toivotaan edustajia yrityksistä kertomaan vapaamuotoisesti opintojakson teemasta tai että opiskelijat pääsevät vierailemaan yritykseenne.

www.kampuskamari.fi