Valikko

Toiminta

Tampereen kauppakamari on Pirkanmaalla toimiva elinkeinoelämän edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää Pirkanmaalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja kansainvälistymistä sekä valvoo elinkeinoelämän etuja edistäen sen ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa.

Tampereen kauppakamarin jäsenenä on yli 2 000 erikokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä. Jäsenyys kauppakamarissa on vapaaehtoista. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja maksullisilla palveluilla. Edunvalvontakohteet määritellään vuosittain yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa laadittavassa vaikuttamissuunnitelmassa. Kauppakamari ei ota vastaan maksullisia edunvalvontatoimeksiantoja.

TAVOITE

Tavoitteemme on parantaa pirkanmaalaisten yritysten kilpailukykyä tarjoamalla vaikuttamiskanavia, koulutuksia, kontakteja sekä hyödyllistä tietoa toiminnan tueksi. Pirkanmaan pitää olla yrityksille mahdollisimman kilpailukykyinen ja houkutteleva toiminta-alue, jossa on elinkeinotoimintaa tukeva yritysilmapiiri. Visiomme on, että Tampereen kauppakamari on vaikutusvaltaisin ja näkyvin elinkeinoelämän edunvalvoja Pirkanmaalla. Kauppakamaritoiminta perustuu Suomessa kauppakamarilakiin ja yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen.

JÄSENYYS
Tampereen kauppakamariin kuuluu yli 2 000 yritystä ja yhteisöä. Jäsenistö vastaa hyvin Pirkanmaan elinkeinoelämää niin toimialojen kuin yrityskokojenkin mukaan. Lisäksi verkostoomme kuuluvat esimerkiksi alueen yliopistot ja korkeakoulut sekä monet kunnat ja niiden elinkeinoyhtiöt.

Osallistumalla kauppakamarin toimintaan vaikutat yrityksesi toimintaympäristöön ja yrityksiä koskevaan päätöksentekoon. Tärkeimmät edunvalvontakohteet julkaistaan vuosittain vaikuttamissuunnitelmassa. Tampereen kauppakamari tuottaa hyödyllistä tietoa alueen taloudesta jäsenten ja sidosryhmien käyttöön.

Vuosittain julkaistavien Pirkanmaan talouskatsauksen ja kesätyöpaikkakyselyn sekä kahdesti vuodessa julkaistavan Pirkanmaan yritysbarometrin tulokset tuovat elinkeinoelämän tilanteet ja näkemykset esiin. Jäsenenä saat äänesi kuuluviin ja tiedot käyttöösi heti.

Kauppakamarin jäsenenä saat kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Tampereen kauppakamarilehden. Ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista kerromme myös kymmenisen kertaa vuodessa ilmestyvässä Kamarin uutiskirjeessä.

VIRANOMAISTEHTÄVÄT
Tampereen kauppakamari hoitaa kauppakamarilaissa sille annetut julkiset tehtävät eli vahvistaa ja myöntää ulkomaankaupan asiakirjoja. Kauppakamari myöntää ATA Carnet -tulliasiakirjat ja EY:n yleiset alkuperätodistukset sekä vahvistaa muita ulkomaankaupan asiakirjoja.

PALVELUT

Avoimet palvelut ovat vapaasti kaikkien organisaatioiden käytettävissä: kauppakamarien verkkopalvelut, avoimet yritystilaisuudet sekä erilaiset yritysten toiminnan tai toimintaympäristön kehittämiseen pyrkivät julkisrahoitteiset projektit, esimerkiksi Enterprise Europe Networkin neuvontapalvelut sisämarkkinoihin liittyvissä asioissa.

Jäsenpalvelut ovat kauppakamareiden jäsenille suunnattuja, maksuttomia palveluja. Niitä ovat vuosikokoukset keväällä ja syksyllä, jäsenviestintä, verkostoitumispalvelut sekä neuvontapalvelut, jotka liittyvät erityisesti työsuhdeasioihin, yritysjuridiikkaan, kirjanpitoon ja verotukseen.

Maksulliset asiantuntijapalvelut ovat kauppakamareiden koulutuspalvelut, kustannustuotteet (taloushallinnon ja ulkomaankaupan käsikirjat sekä vero-, kirjanpito-, alv- ja palkkakansiot myös e-versioina), laajennetut verkostoitumispalvelut ja tallenne- eli escrow-palvelut.

Tampereen kauppakamari tarjoaa ajankohtais- ja päivityskoulutusta muun muassa taloushallinnon, verotuksen, ulkomaankaupan ja johtamisen alueilta. Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n kehittämä valtakunnalliseksi laajentunut Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutusohjelma tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden hallitus- ja strategiatyöskentelyn kehittämiseen. Jäsenet voivat hankkia useimpia kauppakamarien maksullisia palveluja muita edullisemmalla jäsenhinnalla.