Valikko

Tehtävät

 

Kauppakamareiden toiminta perustuu Suomessa kauppakamarilakiin (878/2002). Sen mukaan kauppakamari on Keskuskauppakamarin jäsenyhteisö, jonka toiminta-alueena on Keskuskauppakamarin sille vahvistama alue. Kauppakamarin tehtävänä on kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä toiminta-alueellaan sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä.

Tampereen kauppakamarin säännöt on hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2015.
Sääntöjensä mukaan Tampereen kauppakamari:

  • Edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta toiminta-alueellaan, Pirkanmaalla.
  • Valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa.
  • Tekee edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa.
  • Harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus-, neuvonta- ja tutkimustoimintaa yritystoiminnan edistämiseksi.
  • Hoitaa kauppakamarilaissa sille annetut julkiset tehtävät eli vahvistaa ja myöntää ulkomaankaupan asiakirjoja