Valikko

Strategia

 

Tampereen kauppakamarin strategia kuvaa kauppakamarin toiminnan tavoitteet, perusteet ja painotukset. Strategian kehittämisestä vastaa hallitus, eikä sillä ei ole julkilausuttua voimassaoloaikaa, vaan strategiaa tarkastellaan vähintään kerran vuodessa ja päivitetään aina tarvittaessa.

Tampereen kauppakamarin strategiassa näkyvät kauppakamarijärjestön yhteiset strategiset tavoitteet, maakunnan kehittämistarpeet sekä kauppakamarilain asettamat velvoitteet.

Kauppakamarit kehittävät kauppakamarilain mukaisesti alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja hoitavat lakiin perustuvia julkisia tehtäviä. Keskuskauppakamari tukee kauppakamareiden toimintaa, kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koko maassa sekä hoitaa sille säädettyjä julkisia ja itsesääntelytehtäviä.

Kauppakamarijärjestö edistää yritysten kilpailukykyä tukevaa talouspolitiikkaa, yrittäjyyteen ja kasvuun kannustavaa veropolitiikkaa sekä säädöspolitiikkaa, joka luo suomalaisille yrityksille tasavertaiset menestymisen edellytykset. Tampereen kauppakamari toimii kauppakamarijärjestön yhteisen strategian mukaan. Tampereen kauppakamarin toimintasuunnitelma ja vaikuttamissuunnitelma julkistetaan vuosittain. Vaikuttamissuunnitelma toteutetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.