Valikko

Verkostoituminen ja osaamisen jakaminen

Tampereen kauppakamari kokoaa kansainvälisillä markkinoilla toimivat ja kansainvälistymistä suunnittelevat jäsenyrityksensä verkostoksi, jossa yritykset innostavat ja auttavat toisiaan kasvuun jakamalla osaamistaan ja kokemuksiaan.

CaseShopit

Tampereen kauppakamari järjestää jäsenyrityksilleen vuosittain kymmenkunta tilaisuutta, joiden tavoitteena on ratkaisujen hakeminen kansainvälistymisen haasteisiin osaamisen ja kokemusten jakamisen avulla. Tapahtumat ovat fasilitoituja keskustelutilaisuuksia, jotka rakentuvat case-yritysten kokemusten ja asiantuntijapuheenvuorojen ympärille. Tilaisuuksien tavoitteena on oivaltaa, mitä toisen yrityksen hyvistä käytännöistä voisi siirtää omaan toimintaan.

Seminaarit ja muut tilaisuudet  

Osa tapahtumista on maksuttomia seminaareja ja informaatiotilaisuuksia, esimerkiksi katsauksia eri markkina-alueiden nykytilaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Järjestämme näitä tilaisuuksia myös yhdessä muiden kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa.

Tampereen kauppakamari isännöi usein Tampereelle saapuvia kansainvälisiä vieraita, suurlähettiläitä, kaupallisia neuvoksia ja diplomaatteja. Näiden vierailujen yhteyteen järjestämme myös verkostoitumismahdollisuuksia jäsenyrityksillemme.