Valikko

CaseShopit


CaseShopit ovat kuukausittain järjestettäviä aamupäivätilaisuuksia, joissa Tampereen kauppakamarin kansainväliset jäsenyritykset tuovat osaamistaan ja kokemuksiaan muiden jäsenten käyttöön. CaseShopeissa etsitään ja rakennetaan ratkaisuja kansainvälistymisen haasteisiin varastamalla hyviä ideoita toinen toisilta – luvan kanssa ja ammattitaitoisen fasilitaattorin avulla.

Kenelle CaseShopit on tarkoitettu? 
CaseShopit on tarkoitettu toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta kaikille, jotka tarvitsevat tietoa, työkaluja ja ratkaisuja kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita niin kansainvälistymistään aloittavat kuin kokeneetkin yritykset, jotka hakevat uusia eväitä kansainvälistymiseensä ja uuteen kasvuun. 

Miten CaseShopit toimivat?
Tilaisuudet fasilitoidaan parastamis-menetelmällä. Toisen organisaation hyvistä käytännöistä on mahdollisuus saada inspiraatiota oman toiminnan parantamiseen. Tällaista hyvistä käytännöistä oppimista kutsutaan parastamiseksi. Tilaisuudet noudattavat seuraavaa mallia:

Case-yritys esittelee oman hyvän käytäntönsä
• Osallistujat kyselevät tarkennuksia ja askarruttamaan jääneitä asioita
• Pohditaan ryhmätöinä, mitä toisen käytännöstä voisi siirtää omaan toimintaan eli parastaa
• Kaikki ryhmät esittelevät oppinsa ja oivalluksensa