Valikko

Pikakyselypalvelu

KAUPPAKAMARIN PIKAKYSELYN TOTEUTTAMINEN

Kauppakamarin pikakysely on nopea ja helppo tapa kartoittaa alueemme elinkeinoelämän näkemyksiä ja yritysten mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Teemme pikakyselyjä oman edunvalvontatyömme tueksi, mutta myös yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Yritysten edustajat vastaavat kyselyihin mielellään, kun kyselyt ovat lyhyitä ja aiheet sellaisia, joista yritykset voivat ainakin välillisesti hyötyä. Alla on tarkempia tietoja siitä, millaisia yrityksiä pikakyselyllä voidaan tavoittaa ja miten kysely tehdään.

Lisätietoja
Noora Hietanen
puh. 050-520 2548
noora.hietanen(at)tampereenkauppakamari.fi

Kysymykset

 • Kysymysten määrä: 1–10 kysymystä sopiva pikakyselyyn,
 • valmiit vastausvaihtoehdot, helppo vastata: monivalinta, kyllä/ei/eos tai pisteytys (esim. kouluarvosana 10–4),
 • avoin tekstivastaus,
 • selkeät kysymykset, looginen järjestys.

Kohderyhmä

 • Henkilöstömäärä,
 • toimiala,
 • vienti (kaikki vientiyritykset, valitulle alueelle / maahan vievät),
 • alue (kunta, kuntaryhmä, seutukunta, maakunta).

Aikataulu
Päivän uutinen: tulokset saman päivän aikana.

 • Aihe klo 10 mennessä,
 • kysymykset klo 11–12 mennessä,
 • vastausaika 3 tuntia,
 • tulokset klo 15 mennessä (Excel-taulukot),
 • ei analysointia.

Reportaasin toimitusaika on 3–5 vrk:

 • tulokset myös graafisesti (helpompi analysoida) ja
 • yhteenveto tekstivastauksista.

Toteutus
Sähköpostikyselyssä on muistutusmahdollisuus, jos vastausaikaa yli 5 vrk:

Yhteenveto, analysointi
Tulokset Excel-taulukoina

 • sekä lukumäärä- että prosenttijakauma,
 • grafiikka (Excel, PowerPoint).


Yhteenveto tekstivastauksista ja tulosten analysointi, jos niin sovitaan.

Kommentoijat
Kyselyssä voidaan tiedustella vastaajien kommentointihalukkuutta.

Julkaisuoikeudet
Kauppakamarilla on oikeus julkistaa. Aikataulusta sovitaan erikseen.