Valikko

Kyselyt ja selvitykset

Tampereen kauppakamari tekee jäsenistölleen erilaisia kyselyjä ja selvityksiä saadakseen tietoa yritystoiminnan kehitysnäkymistä Pirkanmaalla tai yritysten mielipiteitä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Kartoituksista tärkein on kaksi kertaa vuodessa toteutettava Pirkanmaan yritysbarometri, jolla selvitetään yritysten tuloksen, henkilöstömäärän, investointien ja viennin kehitystä kuluvana vuotena edelliseen vuoteen verrattuna ja joka lähetetään kauppakamarin kaikille yritysjäsenille.

Kyselyjä tehdään vuosittain yhteensä 10 – 15, joista muutama yhdessä muiden kauppakamareiden kanssa. Kyselyjä tehdään yhteistyössä myös yhteistyökumppaneiden, muun muassa median kanssa. Toimintamallin kuvaus tästä linkistä: Pikakyselypalvelu

Kyselyt ja selvitykset tiivistelminä: