Valikko

100 vuotta tulevaisuutta – kauppakamarien tulevaisuuden näkymät kevätkokouksessa

7.5.2018

TIEDOTE
Kevätkokouksessa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Tampereella:

Kauppakamarien arvopohja perustuu vapauteen ja vastuuseen, toimivaan markkinatalouteen ja terveeseen kilpailuun sekä aidosti tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin.

"Historia, lakiin perustuva toiminta ja arvolähtöisenä kehittäjänä toimiminen erottaa kauppakamarit yrittäjäjärjestöstä ja EK:sta. Kauppakamarin tehtävä on kehittää yhteiskuntaa arvopohjan perusteella. Arvolähtöinen markkinatalouden rakentaminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi kaupan aukioloaikojen, alkoholilainsäädännön ja liikennekaarien kehittämistä. Yrityksillä ja ihmisillä pitää olla aidosti mahdollisuuksia kehittyä tasa-arvoisesti”, Romakkaniemi muistuttaa.


Avoin ja kilpailukykyinen Suomi on paras mahdollinen jokaiselle

Yhteiskunnalliset päämäärät puolestaan ovat työhön ja investointeihin kannustava verotus, tehokas ja asiakaslähtöinen julkinen sektori sekä avoin ja sääntöperusteinen Suomi ja Eurooppa.

Kauppakamarien poliittiset tavoitteet ovat maailman paras koulutus ja osaaminen, toimiva infrastruktuuri ja sujuvat väylät, kestävä julkinen talous, työmarkkinoiden kokonaisuudistus sekä sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

”Aina kun yhteiskunnassa haluaa muuttaa jotain, se on yhteiskunnallinen kannanotto. Tehokkaat ja asiakaslähtöiset julkiset palvelut eivät ole itsestäänselvyys. Suomen ainoa pysyvä globaali kilpailuetu on meidän korviemme välissä ja siihen pitää panostaa varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lähtien kaikilla koulutusasteilla. Tutkimus- ja innovaatiokehityksen globaaleista ideoista Euroopassa luodaan kolmasosa, mutta ideoihin perustuvista yrityksistä vain 15 prosenttia”, Romakkaniemi korostaa osaamisen soveltamista innovaatioihin ja niiden hyödyntämistä yritystoiminnassa.

Tekemisen tavat kauppakamareissa perustuvat kumppanuuksiin median, puolueiden ja järjestöjen kanssa. Kauppakamarit ovat sillanrakentajia sekä ratkaisukeskeisiä toimijoita ja fasilitaattoreille. Kauppakamariryhmä toimii alustana ajatusten syntymiselle ja kohtaamisille sekä luottamuksen rakentajana ja itsesääntelyn edistäjänä.

”Kiva tulla Tampereelle, kun on tosi kova tekemisen meininki täällä tällä hetkellä!”, entinen tamperelainen ja Tampereen yliopiston kasvatti kehui.


Lisätietoja: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, 0400-505 269

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen 5 pykälän mukaiset asiat, esimerkiksi Tampereen kauppakamarin toimintakertomus, tilinpäätös eli tuloslaskelma ja tase viime vuodelta.

Kevätkokouksessa jaettiin kunniakirjat merkittävän luottamushenkilöuran kauppakamarissa tehneille vuosina 2016 tai 2017 luopuneille, tiedote nimi- ja luottamustoimilistoineen: