Valikko

Pirkanmaan liikevaihdot kasvuvauhdissa rakennusalalla ja liike‐elämän palveluissa

9.10.2017

TIEDOTE

Yritysten liikevaihdot jatkoivat kasvuaan 2016 muutaman vuoden kestäneen negatiivisen kehityksen jälkeen. Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuoden 2016 aikana 3,1 %. Kasvu on kuitenkin kiihtynyt vuoden 2017 ensimmäisen puolivuotisjakson aikana 5,4 %. Pirkanmaan viennin osalta vuosi 2016 meni käytännössä edellisvuoden tasolla supistuen ‐0,7%.

Toimialoista euromääräisesti liikevaihtoa takoivat Pirkanmaalla viimevuotisten lukemien tapaan tukkukauppa ja teknologiateollisuus. Tampereen kauppakamarin arvion mukaan koko vuoden 2017 osalta kasvua kertyy 4,6 %. Vientiliikevaihdon kasvuksi kauppakamari arvioi kuluvalta vuodelta 6,7 %:ksi.

Pirkanmaan yksityisen sektorin liikevaihto oli vuonna 2016 yli 30,5 miljardia euroa eli noin miljardin enemmän kuin vuonna 2015. Pirkanmaan liikevaihdosta teollisuus kerrytti 33 %, kaupan alat 29 %, palvelut 20 % ja rakentaminen 8 %. Vuoden 2016 positiivinen kehitys ja sen jatkuminen 2017 nostavat Pirkanmaan liikevaihdon yli 30 miljardin jatkossakin.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vientikin on lähtenyt vetämään!


Teknologiateollisuus ja rakentaminen kasvoivat vauhdikkaimmin vuoden 2017 alkupuoliskolla. Vahvin vire jatkui rakentamisen toimialalla, jossa liikevaihto kasvoi 11 % ensimmäisen puolen vuoden aikana. Samaan aikaan myös Pirkanmaan kokonaistalouden kannalta tärkeä teknologiateollisuus on päässyt vihdoin hyvään kasvuvauhtiin. Liikevaihto on kasvanut 8,8 % ensimmäisen puolen vuoden jaksolla.

Teollisuuden vientiliikevaihto on kasvanut tarkastelujaksolla 6,9 %. Hyvä kasvu alkuvuonna 2017 on ollut pitkälti teknologiateollisuuden siivittämää. Koko teollisuuden toimialan vienti on kasvanut alkuvuonna 13,8 %.

Liike‐elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 7,1 % alkuvuonna 2017 sekä informaatio‐ ja viestintäalat 7,7 %. Myös majoitus‐ ja ravintola‐alalla vuoden 2017 alkupuoli on ollut positiivinen, liikevaihto on ollut 7 % kasvuvauhdissa.

Hyvät ajat jatkuvat Pirkanmaalla myös seuraavan puolivuotiskauden ajan


Tampereen kauppakamarin lokakuussa laatiman Pirkanmaan yritysbarometri ll/2017:n mukaan 67 % yrityksistä kasvattaa liikevaihtoa tänä vuonna. Tämä on vahvistanut odotuksia myös henkilöstömäärien ja investointien lisäämisestä. Vuosi sitten alkaneet myönteiset odotukset ovat edelleen vahvistuneet ja säilyvät korkealla myös seuraavat 6 kuukautta.

Erityisen vahvaksi vuodesta on muodostumassa teollisuuden ja rakentamisen yrityksille (yhteensä 95 vastaajaa). Teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla 72 % yrityksistä kasvattaa liikevaihtoa tänä vuonna.

Vientiyrityksissä on tapahtunut myös myönteisiä muutoksia. Vienti ja vientiyritysten tilauskannat ovat selkeästi korkeammalla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Viennin supistumiseen uskoo vain ja ainoastaan 6 % yrityksistä. Vastaavasti 58 % uskoo viennin kasvavan.

Noin puolet yritysjohtajista ilmoittaa työntekijämäärien olevan samanlaisia kuin vuosi sitten. Henkilöstön määrä on kasvanut 46 %:ssa vastaajayrityksistä ja supistunut 9 %:lla yrityksistä. Kyselyyn vastanneista kauppakamarin jäsenyritysten johtajista 41 % uskoo lisäävänsä työvoimaa seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Pirkanmaan yritysbarometria kartoittava kysely lähetettiin syys‐lokakuussa kauppakamarin
jäsenyrityksille. Vastausprosentti kyselyssä oli 17%.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, 040 745 4342

Pirkanmaan talouskatsauksen ja yritysbarometrien aineistojen lisätilaukset: Tampereen kauppakamarin viestintäpäällikkö Noora Hietanen, 050 520 2548, noora.hietanen@tampereenkauppakamari.fi