Valikko

Maan tärkeimmät liikennehankkeet – Pirkanmaalta kaksi suurhanketta: KOLMAS RAIDE JA KOLMOSTIE

7.9.2017

TIEDOTE

Pirkanmaan tärkeimmät liikenteen suurhanketta ovat KOLMAS RAIDE JA KOLMOSTIE

Kauppakamarit ovat listanneet Suomen liikenneverkon tärkeimmät korjaus- ja kehittämiskohteet. Pirkanmaalta mukana ovat junayhteyden nopeuttaminen välillä Tampere – Helsinki kolmannella raiteella ja valtatie 3 Tampere-Vaasa -yhteysvälin investointien aloittaminen rakentamalla Hämeenkyrön ohitustie.

Valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon, jolle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoi­te. Tavoite ei tällä hetkellä toteudu Tampereen ja Vaasan välisellä valtatieosuudella. Liikenne tiellä kasvaa, mut­ta liikenneturvallisuus heikkenee. Tilannetta parantaa merkittävästi Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen.

Hankkeen suunnitelmavalmius on hyvä. Liikennevirasto on hyväk­synyt Hämeenkyrön ohitusta koskevan tiesuunnitelman. Rakentaminen on mahdollista käynnistää välittö­mästi useiden osahankkeiden osalta, jos hanke saa rahoitusta

Tampere-Helsinki rataosuus on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä rataosuuksia. Henkilöliikenteen on arvioitu kasvavan jopa 40 % vuoteen 2030 mennessä. Radan kapasiteetin parantamiseksi pitää aloittaa kolmannen raiteen toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu.

Kolmosraide mahdollistaa alle kahden tunnin junan Porista, Seinäjoelta ja Jyväskylästä Helsinkiin

Kolmannen raiteen avulla radan kapasiteettia voidaan olennaisesti parantaa. Tämä mahdollistaa liikenteen lisäämisen, pienemmän häiriöherkkyyden sekä varmemmat ja lyhyemmät matka- ja kuljetusajat. Hyödyt olisivat merkittäviä sekä elinkeinoelämälle että matkustajille. Kolmas raide Helsinki-Tampere välillä palvelee kaikkia päära­taan kytkeytyviä paikkakuntia ja vaikutukset säteilisivät laajalle.


Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueidemme pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

“Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen mukaan kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella. Pirkanmaan keskeisen sijainnin vuoksi liikennejärjestelmän toimivuus korostuu entisestään ja se on selkeä kilpailukykytekijä", Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund kommentoi. 

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

Lisätietoja: Markus Sjölund, 040-745 4342

Liikennehankelistaus avautuu kokonaan tästä linkistä