Valikko

Teollisuuden tuotannon kasvu jatkuu, palveluissa lisää myyntiä ja parempi kannattavuus

31.7.2017

EK:n suhdannebarometrin Pirkanmaan tulokset

Teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne pysyi hieman tavanomaista parempana alkukesän 2017 aikana. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli heinäkuussa 13 (huhtikuussa 14).

Suhdanteiden ennakoidaan jatkuvan syksyn lähestyessä lähes muuttumattomina, saldoluku 3 (huhtikuussa 13). Heinäkuussa valtaosa vastaajista, 95 %, arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan. Pirkanmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotantomäärät kasvoivat huhti-kesäkuun aikana ja tuotantoa lisättäneen jonkin verran myös kesän lopulla. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa melko hyvin hyödynnettynä, sillä kapasiteetti oli kokonaan käytössä 88 %:lla vastaajista.

Tilaustilanne oli heinäkuussa vähän tavanomaista parempi, saldoluku 8. Valmistuotevarastot olivat lähes normaalit.

Henkilökuntaa palkattiin lisää toisen vuosineljänneksen aikana. Työvoimaa lisättäneen hieman myös kolmannella neljänneksellä.

Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa kymmenesosalla vastaajista ja kysynnän arvioi riittämättömäksi 6 % yrityksistä.

Myyntihinnat kohosivat kesän alussa ja kannattavuus oli vuoden takaista parempi.

 

Palvelut

 

Pirkanmaalaisten palvelualojen yritysten suhdannetilanne pysyi kesän 2017 alussa hieman tavanomaista parempana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli heinäkuussa 9 (huhtikuussa 7).

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat hieman kevään lukemia varovaisemmat. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli 2 (huhtikuussa 22). Heinäkuussa 10 % vastaajista ennakoi suhdanteiden paranemista ja 8 % arvioi tilanteen olevan heikkenemässä.
 

Pirkanmaalaisten palvelualojen yritysten suhdannearviot ovat hivenen koko maan keskiarvoa varovaisemmat.
 

Myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2017 huhti-kesäkuussa. Myynnin kasvu jatkunee loivana myös kesän lopulla ja syksyn alussa.
 

Henkilöstön määrä suureni toisella vuosineljänneksellä. Työvoimaa lisättäneen kausitekijät huomioon ottaen myös kolmannella neljänneksellä.
 

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuussa 46 %:lla yrityksistä. Ammattityövoimasta oli pulaa 18 %:lla vastaajista ja kysynnän arvioi heikoksi 13 % alasta.
 

Myyntihintakehitys on ollut vaimeaa kesän alussa, mutta kannattavuuden arvioidaan silti parantuneen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

 

Lisätietoja: Penna Urrila, 040 570 7860 ja www.ek.fi