Valikko

1500 euron stipendit 13 opiskelijalle

16.6.2017

TIEDOTE

Tampereen kauppakamarilta stipendejä 19 500 eurolla

Kauppakamarin tehtävä on kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, joten myös Pirkanmaan koulutustoimintaa kehitetään sekä kannustetaan elinkeinoelämän kehittymistä tukeviin opintoihin ja suorituksiin.

Kesäkuussa 2017 stipendit myönnettiin seuraaville (oppilaitos, pääaine, vaihto-opiskelukohde):

Heidi Kaisvuo, Tampere (TTY, tieto- ja sähkötekniikan opintoihin Ruotsissa)
Saara-Maria Kallio, Tampere (TAMK, kauppatieteen opintoihin Saksassa)
Elli Kyyrönen, Tampere (TaY, kasvatustieteen opintoihin Islannissa)
Vilma Lepistö, Tampere (TaY, kauppatieteen opintoihin Kanadassa)
Katri Ollikainen, Helsinki (TTY, tuotantotalouden opintoihin Hollannissa)
Visa Pitkänen, Tampere (TaY, terveystaloustieteen jatko-opintoihin Sveitsissä)
Julia Rissanen, Tampere (TaY, kauppatieteen opintoihin San Diegossa Yhdysvalloissa)
Viivi Siuko, Sastamala (TTY, tietojohtamisen opintoihin Portugalissa)
Veli-Matti Uski, Tampere (TTY, tietojohtamisen opintoihin Hong Kongissa)
Katriina Wallinmaa, Tampere (TTY, tietojohtamisen opintoihin Japanissa)
Juho Vastapuu, Tampere (TTY, rakennustekniikan opintoihin Taiwanissa)
Emmi Welin, Lahti (TTY, tuotantotalouden opintoihin Saksassa)
Eppu Virtanen, Tampere (TAMK, liiketalouden opintoihin Thaimaassa)

Tampereen kauppakamarin hallitus käsittelee ja myöntää kokouksissaan stipendejä kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Stipendien hakuaika keväällä on 15.5. ja syksyllä 30.11. mennessä. Vapaamuotoiset stipendihakemukset liitteineen (esimerkiksi opintorekisteriote, suosituskirje, ulkomaisen oppilaitoksen hyväksymiskirje tai tutkimussuunnitelma) lähetetään kauppakamarin toimistoon. Hakemuksen vasemmassa yläkulmassa täytyy olla hakijan yhteystiedot ja pankkitilin numero. Hakemuksesta pitää käydä ilmi samaan tarkoitukseen muualta saatu rahoitus ja stipendin käytöstä toimitetaan jälkikäteen lyhyt selvitys. Hakijan tulee olla joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija. Kauppakamarimme arvostaa suunnitelmallista ja nopeaa opiskelua. Kokonaisopinnoista tulee olla suoritettuna 50 % ja opintojen tulee olla suunnitellussa aikataulussa. Myönnetyt stipendit ja niiden saajat julkistetaan Tampereen kauppakamarin julkaisuissa ja tilaisuuksissa.

Tampereen kauppakamari tukee opintoja oppilaitosstipendein, opintostipendein ja lahjoituksin. Oppilaitosstipendit jaetaan vuosittain tiettyjen oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä osaamista omalla alallaan. Oppilaitosstipendin saajan valitsee yleensä oppilaitos itse kauppakamarin kanssa sovittujen perusteiden mukaan. Opintostipendit jaetaan kahdesta kauppakamarin hallinnoitavaksi annetusta stipendirahastosta. Lahjoittajina näissä ovat kauppaneuvos Fredrik Björkqvist (1859 - 1935), joka lahjoitti puolet kauppiaana ja tehtailijana muodostamastaan omaisuudesta eri tahoille taloudelliseen valistustyöhön sekä kenkätehtailija Väinö Hyppönen (1879 - 1958), jonka testamenttilahjoituksesta muodostettiin Väinö ja Mauri Hyppösen Stipendirahasto. Stipendit myönnetään ensisijaisesti kaupallisten aineiden opiskeluun ulkomailla sekä paikallisen osaamisen kehittymistä ja elinkeinoelämän intressejä tukevaan tutkimukseen. Stipendien kokonaismäärä päätetään vuosittain stipendirahastojen arvonkehityksen mukaan alkuvuodesta.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin johtaja Juha Koski, 040 737 5386