Valikko

Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat ja esitelmä EU:n nykytilasta

22.5.2017

VUOSIKOKOUS

Tampereen kauppakamarin kevätkokouksessa 22.5.2017 toimi puheenjohtajana varapuheenjohtaja, ATA Gearsin toimitusjohtaja Antti Kontiainen. Tampereen kauppakamarin edunvalvonnasta vastaava johtaja Peer Haataja toivotti osallistujat tervetulleiksi Ylöjärven Koulutuskeskus Valon auditorioon myös tuoreena Ylöjärven valtuutetuksi valittuna.

Vuosikokous todettiin päätösvaltaiseksi ja valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Lisäksi kokouksessa esiteltiin tilinpäätöstä vuodelta 2016 ja tilintarkastajien lausunto, päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille. Perinteisesti ensi kerran näki myös päivänvalon kuluvan vuoden vuosikirja, joka jaettiin kaikille osallistujille. Tänä vuonna esillä oli myös erityisansiomerkki, joka kunnioittaa niin 100-vuotista Suomea kuin myös samanikäistä kauppakamaritoimintaa maassamme.

Kokouksen jälkeen kuultiin ja nähtiin sekä keskusteltiin esitelmästä: EU ja Brexit, miten suomalaisen yrityksen toimintaympäristö muuttuu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Taneli Lahti otsikoi esitelmänsä seuraavasti: Eurooppa murroksessa – kuinka muuttuu suomalaisyritysten toimintaympäristö?

Esitelmän teemat olivat:

 • EU:n merkitys Suomen elinkeinoelämälle
 • Ulkomaankaupasta 2/3 Euroopan unionin sisämarkkinoilla
 • Sijoituskannasta 80 % Euroopan unionin jäsenmaissa
 • Neuvotteluvoima kolmansien maiden kanssa, EU:n osuus maailmankaupasta 1/3
 • Euron edut valuuttana
 • Työvoiman ja osaamisen saatavuus
 • Euroopan unioni murroksessa

Yhtäältä talouden kehitys jatkuu myönteisenä ja sisämarkkinoita kehitetään, toisaalta on sisäiset paineet eli populismi, ikääntyvän väestön vastareaktio globalisaatioon ja Hajottavat voimat:  Brexit, Puola, Unkari.

Ulkoiset paineet puolestaan ovat autoritääriset naapurit Venäjä ja Turkki, kasvava nuori väestö etelässä, maahanmuutto sekä USA ja Trumpin arvaamattomuus, kauppakonfliktien riski.

Komission valkoinen kirja EU:n tulevaisuudesta - viisi skenaariota:

 1. jatketaan entiseen tapaan eikä muutoksia ja EU27 yrittää jatkaa kuten tähänkin saakka,
 2. sisämarkkinat etusijalle eli EU27 luopuu yhteistyöstä useilla politiikka-aloilla ja keskitytään vain sisämarkkinoihin,
 3. halukkaat tekevät enemmän yhdessä, osa tiivistää yhteistyötä esimerkiksi puolustuksessa, turvallisuudessa, talous- ja sosiaalipolitiikassa,
 4. tehdään vähemmän, mutta tehokkaammin;  keskitytään yhdessä vain olennaiseen, mukaan lukien turvallisuus ja talous,
 5. tehdään paljon enemmän asioita yhdessä eli yksimielinen eteneminen kohti yhä tiiviimpää unionia, ”liittovaltiota”.

Suomi? Tarkkailu ja sopeutuminen ei riitä, pyrittävä keskiöön ja vaikutettava tulevaisuuteen!

Megatrendejä:  a) euroalueen kasvu jatkuu ja näkymät ovat kohtuullisia, b) Suomella ja Ranskalla vaikeuksia pysyä mukana, c) tuottavuuskehitys erityisesti Suomen haaste, d) julkiset taloudet edelleen alijäämäisiä ja e) velka-asteen taittaminen laskuun on vaikeaa.