Valikko

Onnea Pirkanmaan kasvuyritys 2017 ja HHJ-tutkinnon suorittaneille!

10.5.2017

TIEDOTE

Lisätietoja KASVUYRITYS 2017 Yousician Oy:stä ja palkitsemisperusteista

Suomalaisten yritysten johtajat mittasivat hallitustyötaitonsa 20. kerran Tampereella

Nyt HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittaneita on Suomessa yhteensä 3 059.

”Tämän kevään tutkinto oli kahdeskymmenes ja kaikissa niissä paras saavutettu pistemäärä on 59, johon on yhteensä yltänyt kahdeksan henkilöä. Vieläkään kukaan ei ole saavuttanut 60 pistettä eli vastannut kaikkiin monivalintakysymyksiin oikein. Tänä keväänä peräti viisi henkilöä sai 59 pistettä!”, HHJ-rehtori Juha Koski onnittelee.

Kymmenissä eri hallituksissa toiminut Suomen Ekonomit ry:n varapuheenjohtaja Juuso Heinilä Oulusta on havainnut hallitusten toimintatavoissa ja tekemisen laadussa suuria eroja. Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtajana Heinilä tekee yhteistyötä sekä yritysten johdon että hallitusten ja etenkin niiden puheenjohtajien kanssa.

”Tärkeintä on tutkinnon aikana syntynyt osaaminen ja uudet näkökulmat. Suosittelen tutkintopäivää kaikille kurssin kävijöille. Pieni tenttipaine lisäsi sopivasti keskittyneisyyttä asioiden kertaamiseen ja tutkintopäivän tehtävien käsittelyyn. Omassa hallitustyössä korostan jatkossa entistä enemmän strategian sekä hallituksen ja johdon välisen selkeän roolijaon merkitystä”, Heinilä arvioi.

Hyväksytty hallituksen jäsen –koulutuskokonaisuus on erittäin hyvä tapa lähteä tarkastelemaan oman yrityksen toimintaa onpa roolina omistaja, hallituksen jäsen, johtoryhmä tai toimitusjohtaja.

”Liian monelta hyvinkin toimivalta yritykseltä puuttuu juuri se kriittinen tarkastelu, mikä herää viimeistään tämän koulutuksen kautta. Suosittelen lämpimästi. Hyviä kontakteja, keskustelua ja erinomaisia luennoitsijoita. Lisäksi järjestelyt toimivat hyvin”, VMP Varamiespalvelun yrittäjä Markus Sippo Länsi-Uudenmaan kauppakamarialueelta kommentoi.

Juuso Heinilä haki HHJ-kurssilta eväitä sekä omaan hallitustyöhön että yhteistyöhön muiden hallitusten kanssa. Kurssin suorittaminen lisäsi myös entisestään innostusta hallitustyöhön ja yritysten kehittämiseen.

”HHJ-kurssi oli laadukkaasti toteutettu kokonaisuus. Laadukas hallitustyö palvelee yritysten lisäksi myös niiden yritysten sidosryhmien kuten rahoittajien toimintaa. Tasokkaat luennot, hyvät yritysesimerkit sekä vuorovaikutteiset keskustelut ja ryhmätyöt toivat omaan ajatteluun uusia näkökulmia. Haluan kiittää kauppakamareita tämän valtakunnallisen HHJ-kokonaisuuden rakentamisesta ja järjestämisestä. Jo nyt on nähtävissä, että kurssi on nostanut pk-yritysten hallitustyön laatua ja tuonut osaltaan yhteistä kieltä hallitustyöhön sekä hallituksen jäsenten välille”, Heinilä kehuu.

Pirkanmaalla kuusi kymmenestä HHJ-kouluttautunut, koko maassa miltei joka toinen
Yrityskoon mukaan tarkasteltuna Pirkanmaalla yli 250 työllistävien yritysten hallituskokoonpanoissa 75 prosenttia on suorittanut jonkun HHJ-koulutuskokonaisuuden osion, 50-249 henkilöstömäärän yrityksissä 72 prosenttia on osallistunut johonkin koulutuksista, 10-49 työllistävistä ja alle 10 työllistävistä vähän yli puolet on hankkinut HHJ-osaamista.

”Hallituksen jäsenyys on laaja-alainen tehtävä ja on hienoa, että Pirkanmaalla kouluttautuneiden osuus on koko maata korkeammalla. Hallituksen tehtävään sisältyy paljon myös lakisääteisiä vastuita, joita ei voi unohtaa ja näihin saa hyvät pohjatiedot HHJ-koulutuksissa”, tutkintonsa suorittanut, Hallituspartnerit ry:n tuore toiminnanjohtaja Sari Rämö sanoo.

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan kevään 2017 HHJ-tutkintoon ilmoittautui jopa 339 henkilöä, joista 291 palautti ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät hyväksytysti suoritti 289 henkilöä, jotka saivat kutsun tutkintopäivään. Tutkintopäivään osallistui niin ikään ennätysmäärä eli 282 henkilöä. Tutkinnon suoritti hyväksytysti 249 henkilöä, joista 30 eli 12 prosenttia on Tampereella HHJ-kurssinsa käyneitä.

Pirkanmaalla keväällä 2017 HHJ-tutkinnon suorittaneet

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimitystä. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua, pitää suorittaa HHJ-kurssi.Tampereen kauppakamari järjestää seuraavan HHJ-kurssin elokuussa (31.8.2017 alkaen), HHJ-puheenjohtajakurssin lokakuussa (11.-12.10.2017) ja HHJ-kurssin lokakuussa (24.10. alkaen). Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 6.11.2017.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin johtaja, HHJ-rehtori Juha Koski 040-737 5386

Kaikki HHJ-nimikkeiden haltijat (pl. julkistuksesta jättäytyneet)

Aiempien tutkintojen tilastotiedot