Valikko

Suhdanneodotusten saldoluvut yhtä korkealla kuin 10 vuotta sitten

26.4.2017

TIEDOTE

Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten positiiviset suhdanneodotukset ovat vahvistuneet kaikilla mittareilla verrattuna viime kevääseen. Suhdanteet ovat vahvistuneet tasaisesti vuodesta 2015 alkaen. Kauppakamarin jäsenyrityksissä positiivisten ja negatiivisten odotusten eroa mittaavat saldoluvut ovat viimeksi olleet yhtä korkealla vuonna 2007.

Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen toimialan yritykset uskovat hyvään vuoteen. Liikevaihdon kasvua odottaa peräti 73 % vastauksen antaneista teollisuus- ja rakennusalojen yritysjohtajista, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 43 %. Myös palvelualojen yritysjohtajista 65 % uskoo liikevaihtonsa parantuvan viime vuodesta.

Vientiyritysten tunnelmat näyttävät valoisilta

Ainoastaan 5 % vientiyritysten johtajista näkee, että vienti vähentyy. Vastaavasti yli puolet katsoo, että vientitoiminta sujuu tänä vuonna viimevuotista paremmin. Näkemyksiä tukee vientiyritysten tilauskannan vahvistuminen: kaksi kolmasosaa (60 %) vientiyritysjohtajista raportoi tilauskantansa olevan suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Sama määrä vastaajia kertoo, että tilauskannat vahvistuvat edelleen seuraavien kuuden kuukauden aikana. 

Henkilöstömäärät ovat kasvaneet lähes joka neljännessä (39 %) yrityksessä ja pysynyt viime vuoden tasolla yli joka toisessa (56 %) yrityksessä. Tulevan kuuden kuukauden aikana niin ikään joka toinen (49 %) yritysjohtaja ilmoittaa yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ja miltei sama määrä (48 %) henkilöstön määrien säilyvän ennallaan. Yleisin rekrytointitarve on 1 - 2 työntekijää lisää. Seuraavien kuuden kuukauden aikana työntekijöiden vähennystarpeista raportoi vain 3 % yrityksistä.

Yritykset joutuvat kohtaamaan lisääntyneen kysynnän mukana tuomat haasteet

Suhdanteissa on kestävämpi perusta tänä vuonna myös Pirkanmaalla. Viime vuonna vastaavaan aikaan 48 % yritysjohtajista kertoi suurimman yritystoimintaa rajoittaneen asian olevan riittämätön kysyntä.

”Nyt määrä on lähes puolittunut. Samaan aikaan osaavan työvoiman löytäminen on muodostunut haasteeksi yhä useammassa yrityksessä. Keväällä 2015 ongelmia oli ainoastaan 15 prosenttia yrityksistä, mutta lukema on kasvanut tasaisesti viimeisen pari vuotta ja on nyt 29 prosenttia. Näyttää selkeästi siltä, että yritykset siirtyvät laskusuhdanteen ongelmista kohti nousukauden mukanaan tuomia haasteita,” Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund kommentoi kevään yritysbarometrin tuloksia.

Pirkanmaan yritysbarometri toteutettiin kyselynä 29.3. - 15.4.2017 ja siihen vastasi yhteensä 313 yritysjohtajaa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, +358 407454342