Valikko

Pirkanmaan pk-yritysten hallitusten jäsenet maan koulutetuimpia

30.3.2017 klo 02:00

TIEDOTE

Pirkanmaan pk-yrityksistä 36 % laajentaa tai käynnistää vientiä

Tampereen kauppakamarialueella laajentaa tai käynnistää vientiä parhaillaan 36 prosenttia vastanneista pk-yritysjohtajista (25 % koko maassa), kun vuonna 2015 osuus oli 33 prosenttia (23 % koko maassa). Uutta liiketoimintaa kertoo käynnistävänsä 45 prosenttia pirkanmaalaisista pk-yritysjohtajista (41 % koko maassa), kuten myös kaksi vuotta sitten (koko maassa tuolloin vain 38 %). Kauppakamarien pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyötä kartoittavaan barometriin vastasi lähes 1200 pk-yritystä koko maassa.

Suomessa vähintään 250 työntekijän yrityksistä jo kolmella neljästä on riippumaton hallituksen jäsen. Pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä hyvin tyytyväisiä riippumattomien hallitusjäsenten toimintaan on jopa 86 prosenttia yritysjohtajista (koko maassa 77 %), kun kaksi vuotta sitten saman arvion antoi 75 prosenttia yritysjohtajista ja neljä vuotta sitten 70 prosenttia vastanneista.

”Kun hallitukseen kuuluu myös yhtiöstä riippumattomia jäseniä, joilla on ammattitaitoa hallitustehtäviin, saadaan yrityksen käyttöön uutta osaamista kuin myös hallituksen työskentelyyn erilaisia näkemyksiä. Hallituksen kokoukset ovat usein kiireisiä ja hallituksen työskentelyä harvemmin mietitään kokousten yhteydessä. Hallituksen säännöllinen itsearviointi kehittää myös hallituksen toimintaa”, Hallituspartnerit ry:n tuore toiminnanjohtaja Sari Rämö sanoo.

Pirkanmaalla 43 prosenttia ja koko maassa lähes 40 prosenttia yritysjohtajista kertoo hallituksen arvioivan toimintaansa.

”Pirkanmaan pk-yritysten hallitustyöskentelyn arviointi on pysynyt yhtä aktiivisena vuoteen 2015 vertailtaessa, kun taas muualla maassa pk-yritykset ovat lisänneet arviointitoimintaansa. Hallitus kehittyy, kun se tekee itsearviointia”, HHJ-rehtori, Tampereen kauppakamarin johtaja Juha Koski kommentoi.

Pirkanmaalla pk-yritysten hallitusjäsenistä yrityksen toimintaa ohjaavaan strategiseen suunnitteluun on huomattavasti osallistunut 1-9 työllistävissä 66 prosenttia, 10-49 työllistävissä 68 prosenttia, 50-249 työllistävissä 82 prosenttia ja yli 250 henkilöstön yrityksissä 87,5 prosenttia.

”Hallitustyöskentelyn koulutuskokonaisuudessa korostetaan erityisesti strategista osaamista ja tulevaisuuteen suuntautuneisuutta, mutta tämänvuotisen hallitusbarometrin tuloksissa ne näyttävät toteutuvan hyvin vain joka toisen vastaajan mielestä. Tässä on kehittämisen paikka”, HHJ-rehtori Koski arvioi.

Pirkanmaan pk-yritysten hallitustyöskentelyssä toteutuvat tulosten mukaan tehokkaimmin tällä hetkellä hallituksen kokousten esityslistoilla olevat asiat (84 % vastaajista), ajankäytön painotus suhteessa prioriteetteihin (66 %) sekä kokousten hyvä valmistelu (64 %).

Pirkanmaalla kuusi kymmenestä kouluttautunut, koko maassa ei edes joka toinen

Yrityskoon mukaan tarkasteltuna Pirkanmaalla yli 250 työllistävien yritysten hallituskokoonpanoissa 75 prosenttia on suorittanut jonkun HHJ-koulutuskokonaisuuden osion, 50-249 henkilöstömäärän yrityksissä 72 prosenttia on osallistunut johonkin koulutuksista, 10-49 työllistävistä ja alle 10 työllistävistä vähän yli puolet on hankkinut HHJ-osaamista.

”Hallituksen jäsenyys on laaja-alainen tehtävä ja on hienoa, että Pirkanmaalla kouluttautuneiden osuus on koko maata korkeammalla. Hallituksen tehtävään sisältyy paljon myös lakisääteisiä vastuita, joita ei voi unohtaa ja näihin saa hyvät pohjatiedot HHJ-koulutuksissa”, toiminnanjohtaja Rämö muistuttaa.

HHJ-kurssin käyneet vastaajat (37 %) arvioivat hallituksen osaamisen yrityksen tulevien haasteiden kannalta selvästi useammin riittäväksi kuin kursseja käymättömät vastaajat (28 %). Kysyttäessä yritysjohtajilta ovatko he suorittaneen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssin, HHJ-puheenjohtajakurssin tai niiden jälkeen suoritettavissa olevan HHJ-tutkinnon, Pirkanmaalla vain 40 prosenttia ilmoittaa, ettei ole osallistunut mihinkään niistä. Koko maassa jonkin edellä mainituista on suorittanut alle 50 prosenttia.

Koko maassa vastanneista pk-yritysjohtajista 8 prosenttia eli yli 80 kertoo investointiensa viivästyneen tai peruuntuneen perusteettomasti viranomaislupiin liittyvien syiden vuoksi vuosina 2016 ja 2017. Viivästyksen syiksi sanotaan useimmiten kaavoituksen (44 %) sekä rakennuslupiin (34 %) ja ympäristölupiin (24 %) liittyvät ongelmat. Useita yli 5 miljoonan euron investointeja raportoitiin viivästyneen Pirkanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Savossa, pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Turun seudulla.

Lisätietoja:

Tampereen kauppakamarin johtaja, HHJ-rehtori Juha Koski: 040 737 5386

Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtaja (alk. 1.4.2017) Sari Rämö: 050 327 3490