Valikko

Tampereen kauppakamarilta 400 000 Tampereen uudelle säätiöyliopistolle

14.5.2018 klo 11:15

TIEDOTE

Tampereen kauppakamari lahjoittaa 400 000 euroa Tampereen uudelle säätiöyliopistolle


Tampereen kauppakamarin lahjoituksesta 300 000 euroa suunnataan uuteen Tampereen yliopistoon perustettavaan ohjelmistotekniikan työelämäprofessuuriin sekä tukemaan olemassa olevaa strategisen johtamisen työelämäprofessuuria uudella teknologiajohtamisen professuurilla.

Lisäksi lahjoitetaan tutkimusrahoitusta 100 000 euroa, joka jakaantuu kiinteistökehityksen Industry Professor Ari Ahoselle 50 000 euroa ja 50 000 euroa Aalto-yliopistosta siirtyvään kansainvälistä huippuosaamista edustavaan lentotekniikan professuuriin, jolla on myös rajapintoja alueen turvallisuusklusterin kanssa.


”Upea lahjoitus, joka osoittaa alueen yritystoimijoiden vahvaa sitoutumista tulevaan Tampereen yliopistoon ja työelämärelevantin tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen”, toteaa uuden yliopiston tuleva rehtori Mari Walls.


Tampereen kauppakamari on ollut mukana perustamassaa uutta säätiöyliopistoa ja oli sitoutunut lahjoittamaan Tampere3 -hankkeeseen yhteensä 200 000 euroa. Säätiön perustamiseen kauppakamari lahjoitti 50 000 euroa ja loput 150 000 euroa sitten, kun säätiöyliopisto on toiminnassa.


"Tampereen elinvoimaisuus perustuu kauppaan sekä teknologia- ja teollisuusosaamiselle. Sen juuret ovat pitkällä historiassa ja etenkin ICT-alan merkitys kasvaa yhä. Kauppakamari on ollut tärkeä kumppani elinkeinoelämän yhteistyön tekemisessä ja osaamisen kartoittamisessa. On hienoa, että kauppakamari on mukana tukemassa myös uuden korkeakouluyhteisön syntyä. Se luo uudenlaisen osaamisen moottorin kaupunkiseudullemme", sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunta on oman toimialansa aktiivinen vaikuttaja, jossa kohtaavat alueen yritysjohtajat ja akateemiset toimijat. ICT-alan kasvava työvoimapula antoi sysäyksen työelämäprofessuurin rahoitukselle. Tällä lahjoituksella Tampereen kauppakamari haastaa myös ICT-alan yritykset mukaan rahoittamaan tätä tulevaa professuuria.


Tampereen kauppakamarin ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyö syveni kauppakamarin perustaessa Tampereen teknillisen korkeakoulun tukisäätiön 1980-luvulla.  Vuonna 2009 Tampereen kauppakamari oli mukana perustamassa Tampereen teknillistä yliopistoa ja sitoutui keräämään säätiöpääoman yksityisen rahoituksen.


Teknillisen yliopiston ja alueen yritysten yhteistyöesimerkki on Matti Sommarbergin strategisen johtamisen työelämäprofessuuri, jonka aihealueen tutkimusta tukemaan teknologiaennakoinnin professuuria suunnitellaan.


“Teknologian ja erityisesti digitaalisten teknologioiden kehitys on kiihtynyt. Samalla niiden vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen ovat vahvistuneet. Vaikutukset ovat systeemisiä ja niiden näkeminen ennakkoon on vaikeaa. Tämän vuoksi Tampereen kauppakamarin lahjoitus on merkittävä”, sanoo Sommarberg.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Antti Eskelinen, 050-65569 antti.eskelinen@tampereenkauppakamari.fi