Valikko

Pirkanmaan yritysbarometri l/2018: Pari vuotta jatkunut hyvä suhdanne jatkuu toistaiseksi

27.4.2018

TIEDOTE

Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten positiiviset suhdanneodotukset ovat vahvistuneet kaikilla mittareilla verrattuna viime kevääseen. Erityisesti kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalojen yritysjohtajien mukaan kulunut vuosi on ollut hyvä, sillä 68 prosenttia kertoo liikevaihdon kasvaneen viime keväästä (2017 näin totesi 48 %). Vastauksen antaneista teollisuus- ja rakennusalojen yrityksistä seitsemän kymmenestä (67 %) kertoo liikevaihdon kasvaneen. Myös palvelualojen yritysjohtajista 64 prosenttia sanoo liikevaihdon parantuneen vuoden aikana.

Suhdanteet ovat vahvistuneet tasaisesti kolme vuotta

”Kysyntä on parantunut syksystä 2015 lähtien, eikä osa yritysjohtajista enää tällä hetkellä näe kasvua alallaan. Kyselymme vastaajista ainoastaan 15 prosenttia ilmoittaa riittämättömän kysynnän ongelmaksi. Kovin paljon alemmaksi ei tuota lukua voi terveessä taloudessa päästä. Käynnissä oleva vuosi 2018 voikin olla suhdanteen huippuvuosi, josta siirrytään maltillisempaan kasvuun”, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund arvioi barometrin tuloksia.

Verrattuna viime kevääseen odotukset tilauskannan kasvamisesta loppuvuonna ovat parantuneet: saldoluku on nyt 51, kun se oli viime keväänä 46.

”Meidän alamme - metalli - teki hurjan nousun viime vuonna ja sama vauhti on jatkunut myös tänä vuonna. Olemme alihankintayritys ja keskustelleet nyt alkuvuodesta isompien asiakkaidemme tämän vuoden näkymistä. Heiltä olemme saaneet ennakkovaroitusta tulevasta tilauskannasta ja kyselyä siitä, riittävätkö resurssimme valmistaa tulossa olevat tilaukset”, Anne Juhola kommentoi Metallityöliike Juholat Oy:stä Ylöjärveltä.

Ainoastaan 4 prosenttia vientiyritysten johtajista näkee, että vienti vähentyy. Vastaavasti yli puolet katsoo, että vientitoiminta sujuu tänä vuonna viimevuotista paremmin. Yli puolet (56 %) vientiyritysjohtajista raportoi tilauskantansa olevan suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Osaavan työvoiman löytämisen vaikeudet ovat keväästä 2015 tasaisesti kasvaneet ja tällä hetkellä useampi kuin joka kolmas (35 %) yritysjohtajista kokee yrityksensä siirtyneen laskusuhdanteen ongelmista nousukauden haasteisiin.

Henkilöstömäärät ovat kasvaneet joka neljännessä (44 %) yrityksessä ja pysyneet viime vuoden tasolla joka toisessa (48 %) yrityksessä. Tulevan kuuden kuukauden aikana joka toinen (49 %) yritysjohtaja ilmoittaa yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ja miltei sama määrä (48 %) henkilöstön määrien säilyvän ennallaan. Yleisin rekrytointitarve on 1 - 2 työntekijää lisää. Isommissa (yli 50 henkeä) yrityksissä on kuitenkin myös suurempiakin rekrytointitarpeita. 

Pirkanmaan yritysbarometri toteutettiin kyselynä 11.-20.4.2018 ja siihen vastasi yhteensä 303 yritysjohtajaa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, +358 407454342