Valikko

Kesätöitä tarjolla huippuvuoden 2017 lukemien tasolla

12.3.2018

TIEDOTE

Vielä kannattaa hakea kesätöitä!

Tampereen kauppakamarin kesätyöpaikkakyselyyn vastanneissa 197 jäsenyrityksessä on ensi kesäksi tarjolla noin 3 500 kesätyöpaikkaa. Tieto perustuu kauppakamarin helmikuussa tekemään kesätyöpaikkakyselyyn.

”Kesätyöpaikkojen ja paikkoja tarjoavien yritysten määrät ovat suunnilleen samalla tasolla kuin 2017, joka oli huippuvuosi”, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund kommentoi.

Tänäkin vuonna kauppakamarin jäsenyrityksissä on 10 % enemmän kesätöitä tarjoavia yrityksiä kuin 2017. Vastauksen antaneista 197 yritysjohtajasta 68 % sanoo palkkaavansa kesätyöntekijöitä. Vain joka viides (vuosi sitten joka neljäs) vastanneista ilmoittaa, ettei tänä vuonna voi tarjota kesätöitä.

Toimialoittain tarkasteltuina varmimmin kesätöitä tarjoavat teollisuus- ja rakennus- sekä palvelualojen yritykset. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemusalojen yritysjohtajista miltei neljä viidestä (67 %) kertoo palkkaavansa kesätyöntekijöitä.

Todennäköisimmin kesätyöpaikka löytyy 18 vuotta täyttäneelle ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijalle. Yrityksen oman henkilöstön sidosryhmät ja kesätyön tarjoaminen yrityksessä aiemmin työskennelleelle ovat vahvoja rekrytointikanavia. Vastaajista 40 % julkistaa tiedot avoimista kesätyöpaikoista yrityksen kotisivuilla. Sosiaalisen median kanavista suosituin oli viime vuoden tapaan Facebook, jossa työpaikoista tiedottaa 25 % vastaajista.

 ”Myös yritysten kotisivuja kannattaa seurata, niissä kesätyöpaikoista ilmoittaa noin 40 prosenttia yrityksistä”, Sjölund vinkkaa.

Yritysjohtajien mielestä vuosi sitten suhdannetilanne oli huonompi (16 % > 10 %) myös kesätöiden näkökulmasta ja toisaalta tänä vuonna (5 % > 17 %) on enemmän yrityksiä, joille ei ole tarjolla sopivia kesätyöntekijöitä.

”Taloudellinen tilanne ei enää vaikuta kesätöiden tarjontaan, sillä vain kymmenen prosenttia sanoo sen rajoittavan kesätyöntekijöiden palkkaamista. Suurin rajoitus on se, ettei yrityksellä ole tarjota sopivaa työtä kesätyöntekijälle”, Sjölund sanoo.

Näin vastanneiden yritysten osuus on noussut viime vuoden 49 prosentista tämän vuoden 66:een.

Perehdytystä ja palautetta

Tampereen kauppakamari kysyi myös kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

"Vaikuttaa siltä, että kesätyöntekijöistä pidetään hyvää huolta. Kaksi kolmasosaa kertoo perehdyttävänsä kesätyöntekijtä yritykset arvoihin, antavansa jatkuvaa palautetta työsuhteen aikana ja kannustavansa kesätyöntekijää tutustumaan muihin työntekijöihin ja tehtäviin. Kaikki tällainen toiminta saa aikaan myönteisiä kokemuksia työelämästä ja kesätöistä.

Kyselyn päättyessä 28.2. vastaajista puolet (49 %) ilmoitti, että heille voi vielä hakea kesätöihin. Joka kolmas (31 %) yritysjohtajista kertoi, että haku on päättynyt mutta valinnat ovat kesken. Vajaa viidesosa (14 %) yrityksistä on valinnut kesätyöntekijät jo. Kesätyöpaikkakysely tehtiin helmikuussa ja se lähetettiin yli neljä henkilöä työllistäville Tampereen kauppakamarin jäsenille. Vastausprosentti oli 18 niin kuin vuosi sitten.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, 040 745 4342