Valikko

1 000 euron stipendit 17 opiskelijalle

14.2.2018

TIEDOTE

Tampereen kauppakamarilta stipendejä 17 000 eurolla

Kauppakamarin tehtävä on kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, joten myös Pirkanmaan koulutustoimintaa kehitetään sekä kannustetaan elinkeinoelämän kehittymistä tukeviin opintoihin ja suorituksiin.

Joulukuussa 2017 stipendit myönnettiin seuraaville (oppilaitos, pääaine, vaihto-opiskelukohde):

Heidi Ahokas TAMK IB, projektijohtaminen, Ranska

Iiro Ahopelto TAMK liiketalous, Sveitsi

Mikael Honkola TaY kauppatieteet, USA

Heidi Kaisvuo TTY tutkimusprojekti, Australia

Jesse Kokko TAMK liiketalous, Bulgaria

Julia Korpela TaY johtamiskorkeakoulu, Saksa

Maria Koudinova TTY tuotantotalous, Kiina

Elena Kurki TaY journalistiikka, valokuvaus, Chile

Essi Kuusela TAMK IB, Englanti

Sanni Kymäläinen TTY tuotantotalous, Australia

Laura Lemmetty TTY tietojohtaminen, Singapore

Pyry Paavola TaY kauppatieteet, Italia

Kaisla Pakkanen TTY tietojohtaminen, Singapore

Samu Päivärinne TTY Tietojohtaminen, Singapore

Tapani Suksi TTY energiatekniikka, Saksa

Totti Tuominen TAMK IB, Itävalta

Max Wahlroos TAMK liiketalous, Tšekki

Tampereen kauppakamarin hallitus käsittelee ja myöntää kokouksissaan stipendejä kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Stipendien hakuaika keväällä on 15.5. ja syksyllä 30.11. mennessä. Vapaamuotoiset stipendihakemukset liitteineen (esimerkiksi opintorekisteriote, suosituskirje, ulkomaisen oppilaitoksen hyväksymiskirje tai tutkimussuunnitelma) lähetetään kauppakamarin toimistoon. Hakemuksen vasemmassa yläkulmassa täytyy olla hakijan yhteystiedot ja pankkitilin numero. Hakemuksesta pitää käydä ilmi samaan tarkoitukseen muualta saatu rahoitus ja stipendin käytöstä toimitetaan jälkikäteen lyhyt selvitys. Hakijan tulee olla joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija. Kauppakamarimme arvostaa suunnitelmallista ja nopeaa opiskelua. Kokonaisopinnoista tulee olla suoritettuna 50 % ja opintojen tulee olla suunnitellussa aikataulussa. Myönnetyt stipendit ja niiden saajat julkistetaan Tampereen kauppakamarin julkaisuissa ja tilaisuuksissa.

Tampereen kauppakamari tukee opintoja oppilaitosstipendein, opintostipendein ja lahjoituksin. Oppilaitosstipendit jaetaan vuosittain tiettyjen oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä osaamista omalla alallaan. Oppilaitosstipendin saajan valitsee yleensä oppilaitos itse kauppakamarin kanssa sovittujen perusteiden mukaan. Opintostipendit jaetaan kahdesta kauppakamarin hallinnoitavaksi annetusta stipendirahastosta. Lahjoittajina näissä ovat kauppaneuvos Fredrik Björkqvist (1859 - 1935), joka lahjoitti puolet kauppiaana ja tehtailijana muodostamastaan omaisuudesta eri tahoille taloudelliseen valistustyöhön sekä kenkätehtailija Väinö Hyppönen (1879 - 1958), jonka testamenttilahjoituksesta muodostettiin Väinö ja Mauri Hyppösen Stipendirahasto. Stipendit myönnetään ensisijaisesti kaupallisten aineiden opiskeluun ulkomailla sekä paikallisen osaamisen kehittymistä ja elinkeinoelämän intressejä tukevaan tutkimukseen. Stipendien kokonaismäärä päätetään vuosittain stipendirahastojen arvonkehityksen mukaan alkuvuodesta.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin johtaja Juha Koski, 040 737 5386