Valikko

Ilman toimivaa tieverkkoa miljardien tulot vaarantuvat

8.12.2017 klo 01:00

TIEDOTE 
Liikenneselvitys paljastaa toimialojen eniten käyttämät väylät:

Tuore liikenneselvitys paljastaa tieverkoilla liikkuvat raaka-aine- ja tavaravirrat eli toimialojen eniten käyttämät väylät. Tieverkko mahdollistaa miljardien tulot.  Siksi korjausvelka on saatava kuriin toimialoille kriittisillä väylillä, kauppakamarit vaativat.

”Päättäjien on hyvä tietää, että korjausvelan kasvu toimialojen eniten tarvitsemilla väylillä iskee vientiin ja kotimarkkinoihin”, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund toteaa.

Pirkanmaan tieväylät ovat useiden toimialojen läpikulku, lähtö- ja päätepisteitä. Valtatiellä 3 välillä kulkee erityisesti elintarviketeollisuuden tuotteita. Etelään lähtee lisäksi teknologiateollisuuden tuotteita.

”Ysitie itään sen sijaan on tärkeä raaka-aineiden kuljetusväylä. Tie profiloituu erityisesti metsäteollisuuden ja metallimalmien kuljetusreittinä”, Sjölund arvioi.

Koska Tampereen kaupunkiseutu on yksi merkittävä väestökeskittymä, myös kaupan kuljetukset ovat merkittäviä maakunnan tiestöllä. Teknologiateollisuuden osalta täältä lähtevät ja tänne tuotavat komponentit ovat hyvin arvokkaita. Käytännössä tiestö toimii osana teollisuuden valmistuslinjaa, jolla alihankkijat pystyvät kilpailukykyisesti tavoittamaan päähankkijansa.

”Kuljetusvolyymit valtatiellä kolme ovat maan kärkeä. Pitkään on tiedetty myös valtatie ysin merkitys henkilöliikenteelle. Tämä selvitys näyttää, että se on myös tärkeä itä-länsi -suuntainen väylä elinkeinoelämälle. Valtatie ysi on jo nyt maan ruuhkaisin kaksikaistainen tie Tampereelle idästä tultaessa. Pahoin pelkään, että siirryttäessä kohti parempia taloudellisia aikoja tien ongelmat korostuvat entisestään”, Sjölund kommentoi.

Tiestön rapautuminen pysäytettävä kuljetuksille kriittisillä väylillä

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusketjut mahdollistavat miljardien vientitulot Suomen eri osista. Eri toimialat käyttävät eri tavoin ja eri laajuudessa liikenneverkon eri osia, mutta verkolla kulkevat raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden tavaravirrat ovat Suomelle kriittisiä. Tieverkko toimitusketjujen mahdollistajana -selvitys antaa tietoa sekä massapohjaisista raaka-ainevirroista että valmiiden tuotteiden arvovirroista tieverkolla. Selvitys tuo esille kuljetusten kohdentumisen tietyille pääteille ja kantateille. Tulokset antavat uusia mahdollisuuksia resurssien tehokkaampaan käyttöön ja tiestön palvelutason ja sujuvuuden parantamiseen.

Liikenteestä ja autoilusta kerätään huomattavan paljon enemmän rahaa kuin, mitä ohjautuu tienpitoon. Liikenteelle ohjattava rahoitustaso on jäänyt Tanskaa lukuun ottamatta selvästi muista Pohjoismaista jälkeen. Kauppakamarit vaativat korjausvelan laittamista kuriin toimialoille kriittisillä väylillä. Liikenneväylien korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan kuntoon.

”Jos Suomessa olisi ymmärretty missä käytössä tieverkko on, niin meillä ei olisi mitään korjausvelkaa”, selvityksen laatija, Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja Jorma Mäntynen WSP:stä toteaa.

Mäntysen mukaan päätökset on tehtävä oikean tiedon perusteella.

“Kuljetusketju edellyttää toimivaa tiestöä sekä raaka-aineiden että valmiiden tuotteiden virroille. Molempia tarvitaan”, Mäntynen painottaa.

Lisätietoja:

Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, 040 745 4342

Selvitys: Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysi

Professori, johtaja Jorma Mäntynen, WSP, p. 040 620 4583, jorma.mantynen@wspgroup.fi

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -volyymi- ja arvoanalyysissa tarkastellaan, miten eri toimialat käyttävät tieverkkoa. Tarkastelun kohteena ovat olleet maa- ja metsätalous, yhdyskuntien rakentaminen ja käyttö sekä metsä-, elintarvike-, teknologia-, metalli- ja kemianteollisuus. Analyysin perustana ovat Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastot, Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastot sekä Liikenneviraston automaattisten mittauspisteiden (LAM) tuottama tieto. Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -volyymi- ja arvoanalyysi on laadittu WSP Finland Oy:n Advisory Services-yksikössä Jorma Mäntysen johdolla. Analyysin ovat tilanneet Liikennevirasto, Infra ry, Maataloustuottajien Keskusliitto MTK, Keskuskauppakamari, Metsäteollisuus ry sekä Elintarvike-, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus ry:t.