Valikko

Alf Rehn: Strategian uudet ajat – mahdollisuudet, haasteet ja paradoksit 22.11.2017

20.11.2017

TIEDOTE

Pirkanmaalla kehitetyn HHJ-kurssin käyneet hallitusammattilaiset täyttävät Tampere-talon 10. kerran

Strategioita uusista näkökulmista käsittelevä Suomen suurin pk-yritysten hallitustyön kehittämisseminaari on loppuun myyty ja siihen osallistuu 230 johtajaa ympäri Suomen 22.11.2017 Tampereella.

”Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, jollei mahdotonta. Silti meidän on yrityksissä jatkuvasti pyrittävä tekemään tätä niin strategiassa kuin teknologian ennakoinnissakin. Mutta miten rakentaa järkevää strategiaa ajassa, jossa mahdottomasta on tullut arkipäivää?”, professori Alf Rehn kommentoi ja kysyy.

Pääpuhujana Rehn keskustelee alustuksessaan strategian paradokseista, siitä miksi nöyryys voi olla kilpailuvaltti ja miten suurimmat hyödyntämättömät mahdollisuudet voivatkin olla ihan silmiemme alla.

Yritysjohtajat ja hallitustyöskentelijät kokoontuvat kehittämään strategisia tietojaan ja -taitojaan alumniseminaariin Tampereelle 22.11. Yhteensä yli 7 500 yritysjohtajaa Suomessa on käynyt vuonna 2005 aloitetun Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssin. Kurssi antaa hyvän kokonaiskuvan hallitustyöstä ja hallituksen tehtävistä ja vastuista. Sieltä saa myös käytännön vinkkejä ja työkaluja eli mitä kannattaa tehdä ja miten.

”Tulen suosittelemaan HHJ-kurssia ja tutkintoa meidän hallituksen jäsenille, sillä se oli myös kokemuksena valistava ja antoisa. Tulevaisuuden hallitustyön tulee todennäköisesti olla järjestelmällisempää. Oma hallitustyöskentelyni on paljon itsevarmempaa kurssin jälkeen, sillä sen tuoma tieto avartaa”, Tammisaaren Energian toimitusjohtaja Frank Hoverfelt arvioi Länsi-Uudenmaan kauppakamarin järjestämää ja käymäänsä kurssia.

HHJ kehittää hallitusosaamista monipuolisesti, esimerkiksi paljon tiedusteltuna uutuutena kehitettiin Hallitus ja myynti –valmennus, jossa on kouluttajana Tampereen ammattikorkeakoulun myyntiosaamisen yliopettaja, KTT Pia Hautamäki. Yritysten hallitusten haasteena on sisäistää tulevaisuuden strategisen myynnin johtamisen painopistealueet. 

”Tärkeä näkökulma hallitustyössä on myynti. Hyvän hallituksen pitäisi tehdä merkityksellisiä kysymyksiä myynnistä ja sen johtamisesta. On ymmärrettävä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, kyettävä näkemään asioita asiakkaan näkökulmasta ja varmistettava yrityksen ketterä muuttuminen. Uusi HHJ - hallituksen myyntikoulutus on juuri nyt erityisen ajankohtainen”, HHJ-ohjausryhmän puheenjohtaja, yrittäjä Merja Talkio-Vilanen korostaa.


Lisätietoja:

Tampereen kauppakamarin johtaja, HHJ-rehtori Juha Koski, 040-737 5386

Hallituspartnerit ry:n hallituksen jäsen Merja Talkio-Vilanen, 045-117 3480