Valikko

Pirkanmaalla kehitetyn kurssin käyneet johtajat täyttävät Tampere-talon 10. kerran

6.11.2017

TIEDOTE

Alf Rehn ja Strategian uudet ajat – mahdollisuudet, haasteet ja paradoksit

Strategioita uusista näkökulmista käsittelevä Suomen suurin pk-yritysten hallitustyön kehittämisseminaari on loppuun myyty ja siihen osallistuu yli 200 yritysjohtajaa ympäri Suomen 22.11.2017 Tampereella.

”Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, jollei mahdotonta. Silti meidän on yrityksissä jatkuvasti pyrittävä tekemään tätä niin strategiassa kuin teknologian ennakoinnissakin. Mutta miten rakentaa järkevää strategiaa ajassa, jossa mahdottomasta on tullut arkipäivää?”, professori Alf Rehn kommentoi ja kysyy.

Pääpuhujana Rehn keskustelee alustuksessaan strategian paradokseista, siitä miksi nöyryys voi olla kilpailuvaltti ja miten suurimmat hyödyntämättömät mahdollisuudet voivatkin olla ihan silmiemme alla.

Yritysjohtajat ja hallitustyöskentelijät kokoontuvat kehittämään strategisia tietojaan ja -taitojaan alumniseminaariin Tampereelle 22.11. Yhteensä yli 7 500 yritysjohtajaa Suomessa on käynyt vuonna 2005 aloitetun Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssin. Kurssi antaa hyvän kokonaiskuvan hallitustyöstä ja hallituksen tehtävistä ja vastuista. Sieltä saa myös käytännön vinkkejä ja työkaluja eli mitä kannattaa tehdä ja miten.

”Tulen suosittelemaan HHJ-kurssia ja tutkintoa meidän hallituksen jäsenille, sillä se oli myös kokemuksena valistava ja antoisa. Tulevaisuuden hallitustyön tulee todennäköisesti olla järjestelmällisempää. Oma hallitustyöskentelyni on paljon itsevarmempaa kurssin jälkeen, sillä sen tuoma tieto avartaa”, Tammisaaren Energian toimitusjohtaja Frank Hoverfelt arvioi Länsi-Uudenmaan kauppakamarin järjestämää ja käymäänsä kurssia.

HHJ kehittää hallitusosaamista monipuolisesti, esimerkiksi paljon tiedusteltuna uutuutena kehitettiin Hallitus ja myynti –valmennus, jossa on kouluttajana Tampereen ammattikorkeakoulun myyntiosaamisen yliopettaja, KTT Pia Hautamäki. Yritysten hallitusten haasteena on sisäistää tulevaisuuden strategisen myynnin johtamisen painopistealueet. 

”Tärkeä näkökulma hallitustyössä on myynti. Hyvän hallituksen pitäisi tehdä merkityksellisiä kysymyksiä myynnistä ja sen johtamisesta. On ymmärrettävä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, kyettävä näkemään asioita asiakkaan näkökulmasta ja varmistettava yrityksen ketterä muuttuminen. Uusi HHJ - hallituksen myyntikoulutus on juuri nyt erityisen ajankohtainen”, HHJ-ohjausryhmän puheenjohtaja, yrittäjä Merja Talkio-Vilanen korostaa.

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan, tänään järjestettävään syksyn 2017 HHJ-tutkintoon ilmoittautui jopa 275 henkilöä, joista 226 palautti ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät hyväksytysti suoritti 224 henkilöä, jotka saivat kutsun tutkintopäivään. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista.

Lisätietoja:

Tampereen kauppakamarin johtaja, HHJ-rehtori Juha Koski, 040-737 5386

Hallituspartnerit ry:n hallituksen jäsen Merja Talkio-Vilanen, 045-117 3480