Valikko

Yritykset tilittävät veroja lähes 44 miljardia vuodessa

27.10.2017 klo 09:00

 TIEDOTE

 Yhteisövero on vain kymmenesosa kaikista yritysten maksamista veroista.

“Yritysten veroista käytävä keskustelu koskee yleensä yhteisöveroa. Totuus yritystoiminnan tuottamista veroista on kuitenkin huomattavasti yhteisöveroa monipuolisempi. Yhteisövero edustaa suhteellisen pientä osaa yritysten maksamista ja tilittämistä veroista”, Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen kommentoi.

Pirkanmaa on kolmanneksi suurin yritysten sijoittumispaikka Suomessa. Kotipaikkansa Pirkanmaalle on rekisteröinyt yhteensä 22 240 yritystä, jotka työllistävät toiseksi suurimman määrän maakunnista: 128 000 henkilöä. Teollisuus on päätoimialoista maakunnan suurin veronmaksaja palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella. Toimialoista etenkin elintarvike-, metsä- ja teknologiateollisuuden yritysten vahva edustus maakunnassa nostaa teollisuuden suurimmaksi veronmaksajaksi. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle.

“Selvitys havainnollistaa yritysten keskeistä roolia alueemme julkisten palveluiden rahoittajina. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi, ilman yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi. Ilman yritystoimintaa hyvinvointivaltion rahoitukselta putoaisi pohja”, Eskelinen toteaa.

Yhteisövero muodostaa ainoastaan kymmenesosan yritysten tilittämistä veroista, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta veroselvityksestä. Selvitys kattaa yli 270 000 yrityksen valtiolle ja kunnille tilittämät merkittävimmät verot, kuten arvonlisäveron, palkkojen ja osinkojen ennakonpidätykset, yhteisöveron sekä ympäristöverot.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan suomalaisyritykset tilittivät veroja valtiolle ja kunnille lähes 44 miljardia vuonna 2015. Suurin yritysten tilittämä vero oli arvonlisävero, lähes 17 miljardia euroa. Työntekijöiden palkkojen ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja yritykset tilittivät lähes yhtä paljon, noin 15 miljardia. Yhteisöveron osuus oli reilu 4 miljardia eli 10 prosenttia.

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaavan johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan keskustelu yhteisöverosta ja yritysten harjoittamasta aggressiivisesta verosuunnittelusta on ylimitoitettua. Yhteisöveron eli osakeyhtiöiden voitostaan maksaman tuloveron osuus yritysten tilittämistä on vain kymmenesosa.

“Suomalaiset yritykset hoitavat verovelvoitteensa pääsääntöisesti erittäin hyvin. Aggressiivisen verosuunnittelun kitkemisen sijaan päättäjien tulisi keskittyä verojärjestelmän kilpailukykyyn. Kilpailukykyinen verojärjestelmä lue edellytyksiä talouskasvulle ja kasvattaa siten verokertymää“, Kemell sanoo ja mainitsee esimerkkinä yhteisöveron alennuksen vuonna 2014. Yhteisöveron tuotto nousi jo vuonna 2016 korkeammalle tasolle kuin mitä se oli ennen verokannan laskua.

Yritykset Suomen rakentajina -sivustolle tästä

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen, 050-655 69

Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja, 050-308 3188

Liitteet