Valikko

Vielä ehtii hakea kesätöihin: Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä tuhansia työpaikkoja

3.3.2017 klo 11:30

TIEDOTE

Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä on ensi kesäksi tarjolla noin 3 500 kesätyöpaikkaa. Tieto perustuu kauppakamarin helmikuussa tekemään kesätyöpaikkakyselyyn. Tänä vuonna kauppakamarin kyselyssä oli 10 % enemmän kesätöitä tarjoavia yrityksiä kuin vuosi sitten.

Vastauksen antaneista 212 yrityksestä 70 % sanoo palkkaavansa kesätyöntekijöitä. Neljännes (26 %) vastanneista ilmoittaa, ettei tänä vuonna voi tarjota kesätöitä ja 4 %:ssa yrityksistä päätöstä palkkaamisesta ei oltu vielä tehty. Toimialoittain tarkasteltuina varmimmin kesätöitä tarjoavat rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemusalan yritykset. Muista palvelualan yrityksistä miltei neljä viidestä (70 %) kertoo palkkaavansa kesätyöntekijöitä. Teollisuusyrityksistä 66 % toteaa tarjoavansa kesätyöntekijöitä ja kaupan aloilla vastaava luku on 61%.

Varmimmin kesätyöpaikka löytyy 18 vuotta täyttäneelle ammattikorkea- tai yliopisto-opiskelijalle. Kyselyyn vastanneista yritysjohtajista kuitenkin joka neljäs (43 %) toteaa, ettei koulutustausta ole ratkaisevin tekijä. Erityistaidoista tai todistuksista arvostettiin esimerkiksi hygieniapassia, työturvallisuus- ja ajokorttia. Kyselyyn vastanneista majoitus- ja ravitsemusaloilla toimivista 89 % toivoo työntekijältä hygieniapassia. Kaupan ja palvelualojen kesätöissä sen sijaan korostuu suomen kielen osaaminen.

Suurin kesätyöntekijöiden palkkaamista rajoittava syy on se, ettei yrityksellä ole tarjota sopivaa työtä kesätyöntekijälle.

Kyselyn päättyessä 20.2. vastaajista 62 % ilmoitti, että heille voi vielä hakea kesätöihin. Joka kymmenes (10 %) yritysjohtajista kertoi, että haku on päättynyt mutta valinnat ovat kesken. Noin viidesosa (22 %) yrityksistä on valinnut kesätyöntekijät jo.

Verkostot ovat tärkeitä kesätyöpaikan löytämisessä. Enemmistö yrityksistä löytää kesätyöntekijät henkilöstön sidosryhmistä tai aiemmin yrityksissä työskennelleitä harjoittelijoita.

Vastaajista 44 % julkistaa tiedot avoimista kesätyöpaikoista yrityksen kotisivuilla. Sosiaalisen median kanavista suosituin oli Facebook, jossa työpaikoista tiedottaa 25 % vastaajista.

Pirkanmaan kesätyökysely lähetettiin yli 4 henkilöä työllistäville Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille. Kysely oli avoinna 3.-20.2. ja vastauksia saatiin 212 yritykseltä. Vastausprosentti oli 18 %.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, 040 745 4342